Over de RSW

Op zaterdag 13 en zondag 14 april 2024 worden de jaarlijkse wedstrijden (RSW) gehouden bij de roeivijver (ligt vlak bij Drunen).

Regio de Langstraat heeft 2 plaatsen op de LSW. De nummers één en twee van de RSW gaan door naar de LSW. In onze regio zullen er maximaal 32 rondes en patrouilles deelnemen. Elke ronde of patrouille bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 7 scouts.

Wij hanteren de regels van de LSW met betrekking tot de deelnemers. Mocht de indeling van jouw ronde of patrouille niet aan deze eisen voldoen, dan kun je buiten mededinging altijd meedoen. Immers als je zou winnen en je voldoet niet aan de regels van de LSW dan kun je er ook niet naar afgevaardigd worden.

Geen enkel lid mag op de eerste dag van de LSW 2024 jonger zijn dan 11 jaar. Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen hanteren wij de regel dat maximaal de helft van een ploeg 15 jaar mag zijn bij de aanvang van de LSW. In een ploeg van 5 personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor de ploegen van 6 a 7 personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn.

De LSW vindt dit jaar plaats op 18 t/m 20 mei in Baarn.

Als jullie met je ronde of patrouille voor de eerste keer mee doen dan weten jullie misschien niet wat jullie allemaal te wachten staat. Jullie leiding kan je hierover vast wel meer vertellen. Verder staat er in dit boekje het programma van de RSW en een materiaallijst.

Er is ook een boekje aan de leiding overhandigd over de puntentelling en datgene waar de jury op let.

Om 9:00 uur op zaterdagochtend gaat de RSW van start en kan jullie PL of RL zich melden.

Op zondag is om 15:00 de prijsuitreiking en om 15:30 zal de RSW echt afgelopen zijn voor dit jaar.