Subkamp geel – De indianen

De indianen , hun specialiteit het maken van indiaanse wapens en spiritualiteit.
Stijl : alles wat met indianen te maken heeft maar vooral pijlen bogen en tomahawks.